Pozivaju se obrtnici sa područja ZDK da se prijave do 06.06.2019.god. za besplatan nastup sedamnaestog Sajma poljoprivrede, turizma i obrta "DANI TREŠNJE" koji će se ove godine održati od 19. do 21.juna na sajamskom prostoru bivšeg TC Merkur u Vrapčićima kod Mostara.


Obavjestavamo Vas da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije raspisao Javni poziv za dodjelu veoma povoljnih kreditnih sredstava.


Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini.

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.


Inicijativom Obrtničke Komore ZE-DO kantona izvršena je izmjena Odluke o komunalnim taksama Grada Zenice i to na način da obrtnici koji u jednom poslovnom prostoru djelatnost obavljaju sa dva Rješenja (osnovno i dopunsko ili dodatno) i koji su do sada morali vršiti prijavu i uplatu takse na istaknutu firmu po svakom Rješenju od 01.01.2019.godine vrše prijavu i uplatu takse na firmu SAMO PO JEDNOM RJEŠENJU ZA RAD.


Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine u proteklom razdoblju oštro je reagirala na najavu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o poskupljenju struje za obrte i mala poduzeća. Kordiniranim radom obrtničkih komora kantona/županija i OK FBiH kroz ogroman broj priopćenja za medije, nastupa predsjednika OK FBiH i predsjednika kantonalnih komora na TV informativnim emisijama, niza dopisa prema relevantnim institucijama i suradnje s ostalim udruženjima i zainteresiranim stranama urodilo je da je FERK na današnjoj sjednici odlučio da do najavljenog poskupljenja od strane Elektroprivrede BH poskupljenja neće doći.
Koristimo priliku da se zahvalimo svima koji su na bilo kakav način doprinjeli da do navedeog poskupljenja ne dođe, a posebno koristimo priliku da se zahvalimo svim medijima koji su prenjeli naša Priopćenja i negodovanja.


Na velik broj upita da li se članarina Obrtničkim komorama uplaćuje 80% Kantonalnoj a 20% Federalnoj Obrtničkoj komori dajemo pojašnjenje:
Cjelokupna obaveza za članarinu Obrtničkoj Komori uplaćuje se na račun Kantonalne komore a Kantonalna komora pripadajući dio od 20% uplaćuje Federalnoj komori.
Uplatni račun za članarinu Obrtničkoj komori ZE-DO Kantona je:
Ž-R 1604200042487174
Vrsta prihoda 722 567
Osnovica za obračun članarine je 1% osnovice za obračun doprinosa.


Elektroprivreda BiH najavila je poskupljivanje cijene električne energije za sve privredne obrte i male privrednike. Poskupljivanje cijene električne energije dovest će do povećanja cijena proizvoda što će sigurno privredu u FBiH učiniti manje konkurentnom i umjesto da krene u pravcu rasta i razvoja domaći obrt i privreda će doživjeti stagnaciju i pad, rečeno je u Obrtničkoj komori FBiH.
"To je oštar udarac i naše obrtništvo će ga teško izdržati. Trenutna cijena električne energije u obrtništvu i sada je teško izdržljiva, te dovodi obrtništvo na granice egzistencijske isplativosti proizvoda posebno za ona zanimanja gdje je udio električne energije veći. Obrtnička komora Federacije BiH i obrtničke komore kantona/županija s područja FBiH oštro se protive najavama Elektro privrede, te će svim demokratskim i zakonskim sredstvima zaštititi obrt i obrtništvo", kazali su iz Obrtničke komore FBiH.

Ističu da je 11. decembra održana hitna sjednica Upravni odbor OK FBiH gdje su sve kantonalne komore i OK FBiH zauzele stav da je poskupljivanje električne energije za obrtništvo nedopustiv akat na i ovako loš položaj obrtnika i malih privrednika.

"U obrtništvu je prema posljednjim pokazateljima zaposleno 56.940 radnika, što čini 12 posto zaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovakvim jednostranim i potpuno neopravdanim poskupljivanjem struje od strane Elektroprivrede BH dovodi se u pitanje egzistencija zaposlenih u obrtu, kao i opstanak samih obrta. U koliko Elektroprivreda BH i dalje bude stava da će poskupiti električnu energiju iskoristit ćemo sva raspoloživa zakonska sredstva kako do poskupljenja ne bi došlo", ističe se.


Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2018. godini.

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce po pojedinim projektima.


Uprkos lošim uslovima za poslovanje i neadekvatnoj zakonskoj regulativi, u Federaciji BiH trenutno je registrovano oko 51.000 obrta sa preko 100.000 zaposlenih obrtnika i, ukoliko se izuzmu javna preduzeća i ustanove, obrtništvo predstavlja najvećeg poslodavca u Federaciji BiH.


Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine i BBI banka potpisale su sporazum o povoljnijim stopama financiranja obrtnika u Federaciji BiH; "Ovo je jedan od projekata koji je od značaja za obrtnike jer im otvaramo mogućnost da dobiju povoljna financijska sredstva", kazao je direktor Bukvić

Više na linkovima ispod:

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/ekonomija-i-finansije/povoljnije-stope-finansiranja-za-obrtnike-u-bbi-banci

https://www.youtube.com/watch?v=sJ5whO79MhA VIDEO

STATUT OBRTNIČKE KOMORE
Objavljeno: 14.06.2017 11:18 | Pročitaj više...
ODRŽANA IZBORNA I REDOVNA SKUPŠTINA OBRTNIČKE KOMORE ZE-DO KANTONA

Dana 20.05.2017.god. sa početkom u 12 časova u prostorijama Privredne Komore ZDK Zenica održana izborna i redovna Skupština sa dnevnim redom:
1. Izbori Obrtničke komore
2. Izvještaj o rezultatima izbora
3. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
5. Izvještaj o radu za 2015.god.
6. Izvještaj o radu OK u 2016.godini sa finansijskim izvještajem
7. Prijedlog plana i programa rada za 2017.godinu
8. Prijedlog finansijskog plana za 2017.godinu
9. Razno

PONOVNI JAVNI POZIV
Objavljeno: 25.04.2017 13:24 | Pročitaj više...


Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić sastao se u Turskoj Ambasadi s Atašeom za kulturu i turizam Sonerom Sahinijem

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine će kao organizator, a obrtničke komore Zeničko dobojskog kantona i Obrtnička komora Srednjobosanskog kantona, u narednom razdoblju potpisati Sporazum o suradnji

sa sličnim organizacijama iz Bodruma i Mule, što će značiti obostranu poslovnu suradnju između obrtnika iz FBiH i Turske, te će doprinjeti u procesu jačanja obrtništva, oporavka i moderniziranja ekonomije u cilju održivog, efikasnog, socijalno pravednog i stabilnog ekonomskog rasta, otvaranja radnih mjesta, te stvaranja održivog društvenog okruženja.


Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić održao je u Sarajevu sastanak s predsjednikom Obrtničke komore Zeničkodobojskog kantona Ahmetom Alićem.
Dvojica predsjednika razgovarali su o aktualnom stanju u obrtništvu

te načinu iznalaženja riješenja za ista. Istaknuta je važnost partnerskih odnosa s institucijama u FBiH i obrtničkim komorama regije, te o planiranom potpisivanju Sporazuma o suradnji s MISAID komorom iz Bodruma i Mule, koje će na bolji i kvalitetniji način povezati obrtnike Turske s obrtnicima u FBiH,


Mensur Bektić predsjednik Obrtničke komore Federacije BiH i kompanije G Petrol d.o.o. Sarajevo koja upravlja mrežom GAZPROM benzinskih stanica u Bosni i Hercegovini potpisali su protokol o saradnji kojim se vlasnicima kartice „Zajedno na putu“ omogućavaju pogodnosti pri nabavci goriva, ulja i maziva na GAZPROM benzinskim stanicama u BiH.Prema protokolu, za članove obrtničkih komora koji posjeduju karticu „Zajedno na putu“, obezbjedjeni su popusti od 5 do 10 pfeninga po litri goriva, dok ulja i maziva mogu da nabave sa popustom od 15 odsto.Kako bi, bez naknade, postali vlasnici kartice „Zajedno na putu“ obrtnici uz pristupnicu treba da na GAZPROM benzinskim stanicama dostave potvrdu o članstvu u Obrtničkoj komori kantona. Zajedno s tom potvrdom i osobnom kartom dođu u bilo koju benzisku stanicu Gazproma i zatraže besplatno izdavanje kartice, nakon čega ostvaruju popuste. Ovo je samo prvi korak u navedenim popustima, u narednom razdoblju očekuju se još veći popusti kako za obrtnike tako i za obrtnike-poljoprivrednike.


Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine je stručno-poslovna organizacija obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti koja je osnovana radi usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa članova Komore. Komora zastupa i predstavlja obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti pred federalnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Obrtnička komora Federacije BiH je zajedno s OK Zeničkodobojskog kantona, OK Sarajevskog kantona i OK Posavske županije je sagledala radnu verziju Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak FBiH, te se iz razloga posljedica na obrt i obrtništvo mora oglasiti prije upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Navedeni Zakoni su u fazi izrade i njihovo donošenje se očekuje u tekućoj godini. Obrtnička komora FBiH odavno ukazuje na trend zatvaranja obrtničkih radnji, a primjenom rješenja ponuđenih u radnim verzijama navedenih zakona došlo bi do dodatnog smanjenja broja obrta.

Sagledavajući radne verzije nema nikakvih naznaka rasterećenja realnog sektora niti opredjeljenja iz reformske ekonomske agende na čije proveđenje su se obavezali svi nivoi vlasti u BiH. Iz razloga nastavka nepovoljnog poslovnog ambijenta za obrtništvo Komora je primorana sagledavajući zakonske prijedloge koji su najviše na štetu obrta reagirati i zaštititi obrtnika i obrtništvo.

Obrtnička komora FBiH duži niz godina iznosi problem osnovica za obračun doprinosa obrtnika koje su veće nego za direktore kompanija i nemogućnost isplate neto plate, toplog obroka, regresa, troškova edukacije i sl. a problem se ignoriše.


Tako su i za 2017.godinu objavljene Osnovice za obračun doprinosa za 2017.god. koje su ponovo veće u odnosu na prethodnu godinu, pa se s pravom postavlja pitanje stimulansa i pravljenja ambijenta za rad.
Mi svojim primjedbama tražimo da se ispravi dugogodišnja praksa diskriminiranja obrta većim osnovicama za doprinos od ostalih uposlenika u FBiH, a tek onda se baziramo na novine koje donose novi zakoni.


Na temelju iznesenog predlažemo slijedeće izmjene i dopune:Primjedbe na prednacrt Zakona o porezu na dohodak:– u Članu 12 stavu 1 na kraju dodati “10%”. Tačku a) i b) brisati.


– Član 22 tačka 5 pod e) iza riječi zaposlenicima dodati riječ “i vlasnicima”


– Član 27 stav 1 pod tačkom b) iznos od 50KM zamijeniti iznosom od 30,00KM (kao što je sada)


– Član 41 u stavu 2 brisati “samostalnih računovođa”


*iz razloga što se u Klasifikaciji djelatnosti sa računovođama nalaze i knjigovođe, lica sa srednjom stručnom spremom, koja se znači ne mogu svrstavati u navedenu skupinu.


Takođe je od strane Saveza računovođa svake godine edukacija u zvanje “certificirani računonovodstveni tehničar” znači zanimanje sa srednjom spremom koji registruju knjigovodstveni servis i vode samo obrtnike.

– Član 45 u Stavu 1 lični odbitak u visini od “8 400,00KM” je predpostavljamo greška, treba da stoji iznos od 9 600,00KM

Generalni stav za kaznene odredbe da su novčane kazne za obrtnike previsoke i da nisu u skladu sa prihodima koje ostvaruju.


Mišljenja smo da će takve kaznene odredbe tjerati obrtnike na zatvaranje radnji, a što je i trenutno previsok trend.


Primjedbe na prednacrt Zakona o doprinosima:

– Član 17 stav 3) brisati


stav 5) brisati


u stavu 8 iza riječi direktora dodati riječ “i vlasnika”.– Član 23 u stavu 4 brisati tačku a) i b)– Član 41 stav 2 iza riječi osnovice brisati nastavak teksta,


stav 4 brisati

Takođe i u ovom prednacrtu Zakona kaznene odredbe su destimulativne u tolikoj mjeri da će novčane kazne buditi strah za privatni biznis.


Delegacija Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine na čelu s predsjednikom Mensurom Bektićem održala je sastanak s premijerom Vlade Federacije BiH Fadilom Novalićem.Na sastanku su istaknuti problemi s kojima se obrtnici susreću u svom poslovanju. Poseban akcenat je stavljen na tri zakona koja su u prijedlozima i prednacrtima: Zakon o obrtu obrtu i srodnim djelatnostima, Zakon o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, koji čine jedan od temelja poslovanja obrtničkog sustava.Premijer Novalić je nakon razgovora s predsjednikom Bektićem i delegacijom OK FBiH prolongirao stavljanje točaka prednacrta Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima na Vladu FBiH koja je trebala biti u četvrtak za tjedan dana, kako bi obrtnički sustav i obrtnici mogli reagirati, te takstativno iznjeti svoje prijedloge u cilju kvalitetnog zakonskog okvira.

OBAVIJEST
Objavljeno: 23.02.2017 11:51 | Pročitaj više...

POZIV OBRTNICIMA
Objavljeno: 27.10.2016 14:20 | Pročitaj više...
Predsjednik Obrtničke komore ZE-DO kantona Ahmet Alić poduzeo je aktivnosti na pripremi potpisivanja Ugovora o poslovnoj saradnji između Energopetrola d.d. Sarajevo i Obrtničke komore.
Pozivamo sve obrtnike sa područja ZE-DO kantona da se prijave lično ili na telefon Komore kako bi bili evidentirani za pogodnosti kupovine goriva na pumpama Eneregopetrola.
Izrada kartica od strane Energopetrola d.d. Sarajevo je besplatna, kupovina goriva za ostvarivanje popusta nije količinsi ograničena te još dosta ostalih pogodnosti za koje možete saznati kontaktiranjem Komore.

Prijavu možete izvršiti do dana 30.11.2016.g.

Kontakt telefon: 032 246-227
063 950-892


SASTANAK SA MINISTROM FMRPO
Objavljeno: 25.05.2016 14:48 | Pročitaj više...

Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić održao je u Sarajevu sastanak s ministrom Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta Amirom Zukićem. Na sastanku se razgovaralo o gorućim problemima u obrtništvu te iznalaženju načina prevladavanja istih i stvaranju boljih uvjeta za poslovanje obrtnika. Poseban osvrt bio je na aktivnosti oko Europskih fondova i IPA sredstava gdje je predsjednik Bektić upoznao Ministra o aktivnostima oko IPA sredstavaU ponedjeljak 20.04.2015. godine održana je redovna sjednica Skupštine OK ZDK-a.

U protekla dva dana na Bjelašnici uz prisustvo ključnih aktera iz oblasti obrtništva, u organizaciji Obrtničke komore FBiH, te saradnji s kantonalnim/županijskim obrtničkim komorama i Hrvatskom obrtničkom komorom, održana je Radionica “Unaprjeđenje obrtničkog sistema u FBiH“.


Mensur Bektić predsjednik Obrtničke komore FBiH istakao je - Cilj radionice je sistematsko i koordinirano uključivanje obrtnika u donošenje krucijalnih odluka o pitanju poslovanja obrta u FBiH, a očekivani rezultati su ravnomjerno i sistemsko uključivanje obrtničkog sistema u donošenje odluka o pitanju obrtništva u institucijama FBiH te upoznavanje javnosti o položaju obrtnika.

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, u suradnji sa kantonalnim obrtničkim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Hrvatskom obrtničkom komorom, u subotu 28. 3 .2015. godine, u hotelu Maršal na Bjelašnici, organizuje Radionicu na temu „Unaprjeđenje obrtničkog sistema u Federaciji BiH“ s početkom u 10:00 sati.

Procjene govore da je položaj obrtništva, u uvjetima privredne krize, dosegnuo vrhunac, u čemu prednjačimo od prosjeka evropskih tranzicijskih zemalja. Cilj radionice bi trebao biti sistametizirano i koordinirano uključivanje obrtnika u donošenje krucijalnih odluka po pitanju poslovanja obrta u FBiH, a očekivani rezultati u ovom djelu radionice ravnomjerno uključivanje obrtničkog sistema u donošenje odluka po pitanju obrtništva u institucijama FBiH, te upoznavanje javnosti o položaju obrtnika.

Nakon intervencije upornih pregovora između ključnih aktera po pitanju ove problematike Uprava za indirektno oporezivanje odgoorila je da se ostavlja prelazni rok za odluku stavljanja van snage akta broj 01-18-485/08 od 12.02.2008.god. pod naslovom: Uvoz i izvoz robe od strane fizičkog lica-poduzetnika izdane od strane Uprave za indirektno oporezivanje do 31.03.2015.godine.

Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić sa saradnicima održao je sastanak s pomoćnikom ministra Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Hajrudinom Podbićaninom i saradnicima o problematici s kojima se susreću obrtnici, a tiče se mogućnosti uvoza-izvoza za obrtnike, odnosno stavljanjem van snage akta broj 01-18-485/08 od 12.02.2008.god. pod naslovom: Uvoz i izvoz robe od strane fizičkog lica-poduzetnika izdane od strane Uprave za indirektno oporezivanje.


U Sarajevo – dana 6. 2. 2015. godine, u organizaciji Obrtničke komore Federacije BiH održan je Okrugli stol o temi 'Sprječavanje rada na crno u obrtništvu FBiH'. U saradnji sa kantonalnim obrtničkim komorama, te Hrvatskom obrtničkom komorom, obrtnici su zajedno sa predstavnicima resornih ministarstava i agencija definirali uzroke ovog problema, te predložili daljnje korake koji će doprinijeti smanjenju nelegalnog rada.

Obrtnička komora ZDK je prisustvovala i prezentirala "Zakonske regulative poslovanja tradicionalnih obrtničkih djelatnosti" na Etno Festivalu koje je organizovalo Udruženje građana "Sehara" Tešanj.
OK je uzela direktno učešće iz razloga što je cilj festivala:
- Podrška razvoju kulturnog turizma
- Doprinos očuvanju i valorizaciji starih i tradicionalnih zanata i rukotvorina
- Doprinos u oblikovanju kulturno - turističkih resursa na području općine Tešanj
- Unapređenje atraktivnosti specifičnih turističkih destinacija kulturnog karaktera na području općine Tešanj
- Jačanje međukulturalnog dijaloga i saradnje u svim sferama života i rada svih građana / ki općine Tešanj i šire regije.

Potpisivaje Ugovora sa budućim korisnicima poticajnih sredstava FMRPO za 2014. godinu, će se obaviti u prostorijama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta /hotel „ERO“ /ulica dr. Ante Starčevića b.b. u Mostaru prema slijedećem rasporedu:


11.12.2014. godine

1.Bosansko-podrinjski kanton/županija 10:00 h
2.Kanton/Županija Sarajevo 10:00
3.Srednjo-bosanski kanton/županija 11:00
4.Zeničko-dobojski kanton/županija 12:00
5.Tuzlanski kanton/županija 13:00Dana 11.11.2014. godine je u prostorijama zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpisan Plan aktivnosti između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine u cilju nastavka rada na rješavanju statusa u obrtništvu u FBiH.

Plan aktivnosti potpisali su Sanjin Halimović, ministar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Mensur Bektić, predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine .Ovim Planom dogovorili smo da će FMRPO i OK FBiH raditi na stvaranju boljih pretpostavki za razvoj obrtništva u Federaciji BiH, te njihovo veće i lakše uključivanje u obrtništvo i poduzetništvo kroz stvaranje novih radnih mjesta. Suradnja u planiranim aktivnostima ogleda se u stvaranju sredine koja je usmjerena uspostavljanju i poboljšanju institucionalnih mehanizama za brigu o obrtništvu u Federaciji BiH. U interesu nam je da obrtnicima u Federaciji olakšamo vođenje obrta, u čemu će nam resorno ministarstvo biti podrška, a pokušat ćemo da i kod drugih ministarstava osiguramo što bolje uvjete za poslovanje, kroz programe i projekte. Na području FBiH egzistira cca. 50.000 registriranih obrta s više od 50.000 uposlenika u realnom sektoru. Ovo predstavlja ogroman gospodarski potencijal i mogućnosti. Sustavnom i dobro kordinirajućom politikom zapošljavanja novih obrtnika prema pokazateljima koje je radila OK FBiH moguće je ovaj broj povećati za 20 %. Što bi konkretno značilo da bi se brojka na biroima za zapošljavanje smanjila za 10.000 nezaposlenih, - rekao je predsjednik Bektić.

Po riječma predsjednika Bektića, iz istraživanja s terena trenutnog stanaja u obrtništvu detektirano je 14 ključnih točaka koje će biti prioritet u provođenju planiranih aktivnosti.

Plan sadrži mjere i aktivnosti koje bi trebalo da radi resorno ministarstvo sa Obrtničkom komorom FBiH. Ministarstvo je odgovorilo pozitivno na zahtjeve Komore i predočilo joj ovakav dokument koji će za nas biti obaveza u budućem periodu - rekao je ministar Halimović.

Cilj Plana je jačanje komorskog sustava, u okviru kojeg će na potpuniji, efikasniji i racionalniji način biti definirani, zastupljeni i štićeni interesi obrtnika u Federaciji BiH.

Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona poziva sve obrtnike nastradale u poplavama i klizištima na području ZE-DO kantona da dostave Zahtjev za pomoć sa obaveznom pratećom dokumentacijom (službene zapisnike,izjave, fotografije, procjenu štete i sl.) kako bi proslijedili Federalnoj obrtničkoj komori radi pronalaska izvora pomoći i dostavljanja dokumentacije potencijalnim donatorima.

JAVNI POZIV
Objavljeno: 24.09.2014 10:16 | Pročitaj više...
Na osnovu Zaključka o usvajanju Uputstva o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz
Federalnog fonda namijenjenih saniranju dijela šteta od poplava kod privrednih subjekata, broj:02-02-18517/14, od
18.09.2014. godine, Ministarstvo za privredu, raspisuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda– pomoći
namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata

Pozivaju se obrtnici sa područja ZE-DO kantona da uz pomoć Ministarstva privrede ZE-DO kantona i Obrtničke komore ZE-DO kantona učestvuju na 21. Generalnom BH sajmu ZEPS 2014. Uslov je da obrtnici budu iz proizvodne djelatnosti, te da imaju prepoznatljiv finalni proizvod koji će izložiti.
Za sve dodatne informacije i prijava zainteresovanih kontaktirati Ministarstvo privrede ZE-DO kantona na telefon: 032 460 734.

Također, pozivaju se obrtnici koji neće učestvovati na ZEPS-u dostave svoj promotivni materijal u prostorije Obrtničke komore ZE-DO kantona Mehmedalije Tarabara br 15, V sprat.

U 5 kantona na području FBiH dodijeljena su sredstva za 10 stradalih obrtnika.
Predsjednik OK FBiH Mensur Bektić je istakao kako su ovo simbolična sredstva koja su svakako nedovoljna za obnovu poplavljenih obrta, ali su znak solidarnosti i zajedništva svih obrtnika.

U sklopu 26. kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, koji se održava u Puli, predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dragutin Ranogajec i predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (OK FBiH) Mensur Bektić, potpisali su Sporazum o poslovnoj suradnji.
Cilj Sporazuma je promicanje poslovne suradnje među obrtnicima i komorama, razvoj gospodarskih odnosa, poticanje prekogranične suradnje te jačanje tradicionalnih gospodarskih i kulturnih veza.

Eko forum je 16.9.2013 u saradnji s Obrtničkom komorom Zeničko-dobojskog kantona i Općom bibliotekom Zenica, organizovao prezentaciju \"Proizvodnja organske hrane primjenom alginskog preparata\". Prezentacija je održana u prostorijama čitaonice Opće biblioteke Zenica.

JAVNI POZIV
Objavljeno: 20.09.2013 08:41 | Pročitaj više...
Na osnovu Programa rada Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, te planirane podrške povećanja konkurentne sposobnosti privrednih subjekata, Ministarstvo za privredu raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijavu i izbor privrednih subjekata (privredna društva i obrtnici)- iz područja proizvodnih djelatnosti i inovatori za učešće na 20. Generalnom BH sajmu ZEPS 2013


Poziv
Objavljeno: 16.09.2013 08:24 | Pročitaj više...
Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona i Eko forum Zenica organizuju dana 16.09.2013. u 18:30 časova

Obrtnici u Vladi ZDK
Objavljeno: 11.09.2013 14:15 | Pročitaj više...
Predstavnici Obrtničke komore Zeničko – dobojskog kantona Sejid Brka, predsjednik Upravnog odbora, Ahmet Alić predsjednik i Hidajeta Mrkić sekretar, su se danas (srijeda, 28.08.2013. godine) sastali sa premijerom Zeničko – dobojskog kantona Munibom Husejnagićem.

Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona želi vam

Javni poziv
Objavljeno: 10.07.2013 10:27 | Pročitaj više...
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju: Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu samozapošljavanja.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje i nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje. Prijave poslodavaca za učešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom nadležnom općinskom birou za zapošljavanje ili nadležnoj kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje.

Javni poziv je otvoren 8.7.2013. godine

OBAVJEŠTENJE
Objavljeno: 08.07.2013 10:14 | Pročitaj više...
OBAVJEŠTAVAMO PRIJATELJE, POSLOVNE SARADNIKE I POZNANIKE DA JE PREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE TK SAFET SEJRANIĆ PRESELIO NA AHIRET DANA 6.07.2013. GODINE U 17. SATI I DA ĆE SE POSLJEDNJI ISPRAČAJ OBAVITI ISPRED KOMEMORATIVNOG CENTRA DANA 8.07.2013 GODINE U 16 SATI, A UKOP NA MEZARJU D. GRABOVICA POSLE IKINDIJE NAMAZA.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Objavljeno: 04.07.2013 12:47 | Pročitaj više...

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, kao krovna organizacija obrtnika u Federaciji BiH strogo osuđuje i reagira na tekst objavljen u Dnevnom avazu 3.7.2013. godine pod naslovom „Povećavanje nameta na plaće uposlenih“
Zijad Krnjić, direktor Zavoda PIO/MIO FBiH, izjavio je za Dnevni avaz da se povećanjem stope doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje moraju stvoriti uvjeti za stabilnu isplatu penzija. Stručne rasprave sudeći po njegovim riječima ... osim povećanja nameta na plaće uposlenih, nema drugog rješenja za najugroženiju populaciju.

Obrtnička komora FBiH osuđuje i negoduje na mogućnost povećavanja nameta.
Povečavanje nameta na plaće, dodatno će ugroziti i ovako tešku i egzistencijski gotovo neuzdrživu sutuaciju u kojoj se nalazi obrtništvo iu Federaciji Bosne i Hercegovine. Svakodnevno smo svjedoci sve više zatvorenih radnji, povećavanjem nameta trend zatvaranja će se povećati, pa se onda s pravom pitamo tko će uopće puniti proračun.
Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, u čijem sastavu djeluje deset županijskih obrtničkih komora na području Federacije BiH se zalaže za smanjivanje poreznih nameta, kako bi gospodarstvenici više ulagali u gospodarstvo, čime bi došlo do većeg zapošljavanja radnika, a samim time i bolje punjenje proračuna. Obrtnička komora FBiH se zalaže za bolju kontrolu i suzbijanje rada na crno, čime bi se svakako proračun bolje punio, a nelojalna konkurencija smanjila.
Shodno rečenom strogo osuđujemo navedene prijedloge koji bi mogli imati katastrofalne posljedice na gospodarstvu u zemlji.


Predsjednik OK FBIH
mp _________________
Mensur Bektić


Osnivačka Skupština održana je dana 20.06.2013. godine u 16,00 časova u prostorijama Velike sale Općine Vareš ( Ulica Zvijezda 34 ).

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Objavljeno: 24.05.2013 09:50 | Pročitaj više...
Sarajevo - dana 23. 5. 2013. godine Predstavnici Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta i Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine održali su radni sastanak na kome su razgovarali o daljnjim koracima razvoja obrtništva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine Mensur Bektić naglasio je važnost međusobne suradnje između ove dvije institucije, te se ujedno zahvalio ministru Sanjinu Halimović u nastojanjima očuvanja i razvoja obrtništva, te spremnosti na zajednički rad.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Objavljeno: 14.05.2013 07:57 | Pročitaj više...
Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, kao krovna organizacija obrtnika u Federaciji BiH strogo osuđuje i reagira na tekst objavljen u Dnevnom avazu 10.05.2013. godine pod naslovom „ Vlada sprema povećavanje poreza“

Predsjednik Obrtničke komore Ahmet Alić, potpredsjednik Mato Sović i predsjednik Upravnog odbora Sejid Brka tokom susreta sa premijerom Fikretom Plevljakom, u sjedištu ZDK, prezentirali su aktivnosti Obrtničke komore sa akcentom na rješavanje zakupa kancelarije i mogućnosti dobivanja sredstava poticaja za obrtnike.

Izborna Skupština je održana u Zenici dana 02.03.2013 u prostorijama Privredne komore sa početkom u 12 časova.

Obrazac ČOK
Objavljeno: 07.02.2013 09:30 | Pročitaj više...
Obrazac ČOK

Osnovica za uplatu članarine su osnovice za obračun doprinosa za datu godinu koji objavljuje Federalno ministarstvo finansija.

Dana 24.01.2013. godine u prostorijama Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak sa predstavnicima UG. Sehara iz Tešnja.

Razvojna agencija Žepče organizirala je u ponedjeljak 14.01.2013. godine, prezentaciju projekta „Žepački obrtnik“ i ujedno susret obrtnika sa predstavnicima općine Žepče, i Obrtničkih komora Federacije BIH i Zeničko-dobojske županije. Pozivu se odazvalo više od 50 obrtnika različitih djelatnosti koji rade na području općine Žepče.

P O Z I V
Objavljeno: 08.01.2013 07:59 | Pročitaj više...
Obavještavaju se obrtnici sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji su djelatnost registrovali kao „ stari tradicionalni zanat“ da Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona radi na aktivnostima formiranja Udruženja obrtnika „ Stari i tradicionalni zanati u Ze-do kantonu“.

Sretna Nova Godina
Objavljeno: 31.12.2012 09:06 | Pročitaj više...
Uđimo u Novu godinu s najboljim odlukama, da ćemo s dobrim nastaviti, loše ispraviti, prljavo očistiti i sve ružno u životu ukloniti.

Upravni odbor Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona na svojoj I sjednici održanoj u Zenici dana 29.11.2012. godine., donio Odluku u kojoj se odobrava jednokratna finansijska pomoć obrtniku Ivanu Periću - Into, ulica: Kolo bb iz Tomislavagrada.

Upravni odbor Obrtničke komore ZDK-a Zenica 29.11.2012. godine je održao svoju I redovnu sjednicu sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Obrtničke komore ZDK-a.

U skladu sa Zakonom obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, Statutom Obrtničke komore ZDK-a, te Poslovnikom o radu Skupštine Obrtničke komore ZDK-a (03.11.2012.g) je u 11:00 sati u sali PRIVREDNE KOMORE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, IV sprat ( Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, 72 000 Zenica) održana sjednica Izborne Skupštine Obrtničke komore ZDK-a.

Zasijmo BiH zajedno
Objavljeno: 04.12.2012 13:41 | Pročitaj više...
Opens Zenica je zvanično otvoren 07.11.2012. godine sa početkom u 11 časova. II Sajam organske poljoprivrede i etno-narodnog stvralaštva otvorio je načelnik Zenice gospodin Husejn Smajlović.