O Nama
Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona je osnovana Odlukom Osnivačke Skupštine Obrtničke komore Ze-do kantona 23.12.2004. godine s ciljem zastupanja interesa svih obrtnika i lica koja obavljaju srodnu djelatnost na području Ze-do kantona.

Komora djeluje na području 12 općina: Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče.

Članovi Obrtničke komore Kantona postaju obrtnici i lica koja obavljaju srodnu djelatnost na području Kantona danom upisa u Obrtni registar.

Komora je: Samostalna, Nevladina, Javno-pravna i Stručno-poslovna organizacija.

Misija i ciljevi Komore su:

- unapređuje obrt i srodne djelatnosti;
- informiranje javnosti o obrtu i obrtništvu;
- podupire interese članova Obrtničke komore Kantona i brine se o pravednom izjednačavanju njihovih interesa i interesa njihovih udruženja;
- poticaj i orgnaizovanje nastupa svojih članova na sajmovima u zemlji i inostranstvu;
- surađivanje s organima izvršne i zakonodavne vlasti;
- zastupanje interese svojih članova pred tijelima kantonalne i državne uprave prilikom donošenja propisa od interesa za svoje članove;
- davanje primjedbi i prijedloga organima izvršne i zakonodavne vlasti kod donošenja propisa od interesa za obrtništvo, a naručito:
- sudjelovanje u radu radnih tijela kod izrade zakonodavnih prijedloga,
- davanje mišljenja, primjedbi te prijedloga zakona i podzakonskih akata,
- upućivanje incijative za izmjenu postojećih zakona i podzakonskih akata;
- obavljnje poslova iz oblasti obrazovanja:
- osnivanje Komisije za potrebe obrazovanja i osposobljavanja,
- praćenje ispita iz nadležnosti Komore,
- izdavanje Uvjerenja o završenom stručnom ispitu,
- donošenje Pravilnika za polaganje ispita za stručno osposobljavanje uz suglasnost Ministarstva za privredu Kantona;
- osnivanje Suda časti;
- osnivanje Arbitražno vijeće;
- osnivanje fonda uzajavne pomoći;
- izdaje odgovarajuća uvjerenja, potvrde i mišljenja;
vođenje evidenciju o obrtu i srodnim djelatnostima na svom području;
- podsticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja te poslovnog morala;
- pružanje pomoći svojim članovima prilikom osnivanja i u toku obavljanja djelatnosti;
- iniciranje i osnivanje tehnoloških parkova, inkubatora i zanatskih centara;
- pružanje savjete za pravna, knjigovodstvena i druga pitanja članovima Obrtničke komore Kantona;
- predstavlja članove Obrtničke komore Kantona na sajmovima u zemlji i inostranstvu;
- organiziranje seminara i stručnih predavanja;
- obavlja i druge poslove vezane za provođenje odredbi Statuta.