Struktura komore
UPRAVNI ODBOR

- Kerim Mulabdić
- Sejid Brka
- Samir Smailbegović
- Ibrahim Polić
- Zuhra Čabaravdić
- Edhem Hadžiselimović
- Faruk Dervišagić

NADZORNI ODBOR

- Tomislav Sepi
- Vladimir Ferzanović
- Muris Arapović

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI SKUPŠTINE

- Smajl Hasanić
- Šefket Hrustanović
- Pejo Čosić

PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI OKZDK

- Ahmet Alić
- Šaćir Haračić
- Mato Sović

SUD ČASTI

- Bojana Križanović
- Nermin Bijedić
- Smajo Šahman

DELEGATI ZA SKUPŠTINU FEDERALNE KOMORE

- Mirsad Škiljo
- Mehmed Imamović
- Senad Roša
- Jasmin Hrnjičić