Održavanje sjednice Izborne Skupštine Obrtničke komore ZDK-a
Objavljeno: 06.12.2012 12:23
U skladu sa Zakonom obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, Statutom Obrtničke komore ZDK-a, te Poslovnikom o radu Skupštine Obrtničke komore ZDK-a (03.11.2012.g) je u 11:00 sati u sali PRIVREDNE KOMORE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, IV sprat ( Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, 72 000 Zenica) održana sjednica Izborne Skupštine Obrtničke komore ZDK-a.DNEVNI RED

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa II redovne sjednice Skupštine Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona,
3. Izbor Verifikacione komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine,
4. Usvajanje Izvještaja Komisije za provođenje izbora,
5. Izbor Komisije za izbor i imenovanje organa Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona,
6. Izbor organa Obrtničke komore :
- Upravni odbor,
- Nadzorni odbor,
- Predsjednik i potpredsjednici Skupštine Obrtničke komore,
- Predsjednik i potpredsjednici Obrtničke komore,
- Sud časti
- Delegati za Skupštinu Obrtniče komore FBiH
7. Usvajanje Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje,
8. Usvajanje Statuta Obrtničke komore,
9. Izvještaj o radu,
10. Finansijski izvještaj,
11. Program rada za 2013,
12. Razno.

U skladu sa predloženim Dnevnim redom koji je jednoglasno usvojen, verificiran je mandat za 28 novih članova Skupštine Obrtničke komore ZDK-a, te je formirana i Komisija za izbor i imenovanje.
Nakon toga po redoslijedu se pristupilo kandidiranju kandidata za organe Komore, a poslije se pristupilo javnom glasanju za predložene kandidate i to za : Predsjednika i dva podpredsjednika Skupštine Komore, Predsjednika i dva podpredsjednika Komore, izbor članova Upravnog odbora (7 članova), izbor članova Nadzornog odbora (3 člana),Sud časti (3 člana ) te četiri predstavnika Obrtničke komore ZDK-a u Skupštini Obrtničke komore FBiH.
Poslije glasanja Komisija za izbor i imenovanje je prezentirala slijedeće rezultate izbora i to:

Predsjednik Skupštine: Smajl Hasanić (podpredsjednici Šefket Hrustanović i Pejo Čosić )
Predsjednik Komore: Ahmet Alić (podpredsjednici Šaćir Haračić i Mato Sović )

Članovi Upravnog odbora Komore :
- Kerim Mulabdić
- Sejid Brka
- Samir Smailbegović
- Ibrahim Polić
- Zuhra Čabaravdić
- Edhem Hadžiselimović
- Faruk Dervišagić

Članovi Nadzornog odbora Komore:
- Tomislav Sepi
- Vladimir Ferzanović
- Muris Arapović

Članovi Suda časti
- Bojana Križanović
- Nermin Bijedić
- Smajo Šahman


Predstavnici Obrtničke komore ZDK-a u Skupštini Obrtničke komore FBiH
- Mirsad Škiljo
- Mehmed Imamović
- Senad Roša
- Jasmin Hrnjičić