Održavanje I redovne sjednice Upravnog odbora Obrtničke komore ZDK-a
Objavljeno: 06.12.2012 13:01
Upravni odbor Obrtničke komore ZDK-a Zenica 29.11.2012. godine je održao svoju I redovnu sjednicu sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Obrtničke komore ZDK-a.

Sjednici su prisustvovali: članovi Upravnog odbora: Kerim Mulabdić, Sejid Brka, Samir Smailbegović, Ibrahim Polić, Zuhra Čabaravdić, Edhem Hadžiselimović, Faruk Dervišagić, Predsjednik Komore Ahmet Alić, sekretar Komore Mrkić Hidajeta i pravnica Komore Hodžić Meliha.


DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa XIX sjednice,
2. Izbor predsjednika i potpredsjednika,
3. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odobora,
4. Nabavka opreme,
5. Razno.

Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Sejid Brka iz Tešnja a za podpredsjednika Kerim Mulabdić iz Zenice.