Prezentiran projekt „Žepački obrtnik“
Objavljeno: 16.01.2013 09:04

Razvojna agencija Žepče organizirala je u ponedjeljak 14.01.2013. godine, prezentaciju projekta „Žepački obrtnik“ i ujedno susret obrtnika sa predstavnicima općine Žepče, i Obrtničkih komora Federacije BIH i Zeničko-dobojske županije. Pozivu se odazvalo više od 50 obrtnika različitih djelatnosti koji rade na području općine Žepče.

Pozdravne riječi uputili su općinski načelnik Mato Zovko i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, nakon čega su uslijedila izlaganja Namika Malićbegovića, pomoćnika načelnika za gospodarstvo i financije općine Žepče, Mensura Bektića, predsjednika Upravnog odbora, Domagoja Andrijanića, generalnog tajnika Obrtničke komore Federacije BiH, Hidajete Mrkić, sekretara i Sejida Brke, predsjednika Upravnog odbora Obrtničke komore ZDK. Predstavljena je i knjiga „Tajne uspješnih preduzetnika“ autora mr. Hajre Planjac.

Osvrt na implementirane aktivnosti projekta „Žepčaki obrtnik“, s aspekta Razvojne agencije Žepče, dali su direktorica Branka Janko i Helmedin Kulašin menadžer za MSP-e. Projekt je realiziran uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Prezentirani su ostvareni rezultati projekta „Žepački obrtnik“ koji je nastao iz potrebe da se doprinese afirmaciji obrtništva u općini Žepče, te da se unaprijedi suradnja između obrtnika i svih razina vlasti na otpočinjanju dijaloga na razvoju obrtništva i većoj promociji kako u lokalnoj zajednici tako i izvan.

U okviru projekta izrađena je web stranica www.zepackiobrtnik.com na kojoj su predstavljeni proizvodi i usluge žepačkih obrtnika i brošura Praktični vodič za osnivanje obrta koja je namijenjena budućim obrtnicima. Također su provedene radionice na temu obrtništva među učenicima srednjih škola u općini Žepče, i izrađena Osnovna ekonomska analiza stanja u obrtništvu općine Žepče. Završetkom projekta Razvojna agencija Žepče u partnerstvu sa Općinom Žepče nastavit će sa podržavanjem novih biznisa u lokalnoj zajednici kroz program „Žepački obrtnik“ koji nudi obrtnicima brojne povlastice i usluge za njihovo osposobljavanje, i pripremu za domaće ali i EU fondove.