Osnivačka Skupština Udruženja obrtnika starih i tradicionalnih zanata Mandal
Objavljeno: 27.06.2013 08:37Osnivačka Skupština održana je dana 20.06.2013. godine u 16,00 časova u prostorijama Velike sale Općine Vareš ( Ulica Zvijezda 34 ).

Na Skupštini su izabrane sve potrebne strukture za registraciju Udruženja.
Za Predsjednika Udruženja je izabran gospodin Muris Arapović iz Vareša.
Za predsjednika Skupštine izabran je gospodin Asim Bešić.
Za zamjenika Predsjednika Udruženja izabran je gospodin Damir Erlbek.

Skupštinu su uveličali i gosti :

1. Bektić Mensur- Predsjednik Federalne Obrtničke komore
2. Hasanić Smajl- Predsjednik Skupštine OK ZDK-a
3. Alić Ahmet- Predsjednik OK ZDK-a
4. Brka Sejid- Predsjednik Upravnog odbora OK ZDK-a
5. Alić Miralem- Predsjednik Uduženja „ Sehara „ Tešanj
6. Marošević Zdravko- Predsjedavajući OV Vareš
7. Mrkić Hidajeta- Sekretar OK ZDK-a
8. Hodžić Meliha- Pravnica OK ZDK-a

Slijedi registracija Udruženja kod nadležnog Ministarstva i početak uspješnog rada.

Ovo je jedan od projekata koje je provela Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona.