JAVNI POZIV
Objavljeno: 20.09.2013 08:41
Na osnovu Programa rada Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, te planirane podrške povećanja konkurentne sposobnosti privrednih subjekata, Ministarstvo za privredu raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijavu i izbor privrednih subjekata (privredna društva i obrtnici)- iz područja proizvodnih djelatnosti i inovatori za učešće na 20. Generalnom BH sajmu ZEPS 2013

1. Pozivaju se privredni subjekti iz Zeničko-dobojskog kantona, iz područja proizvodnih djelatnosti i inovatori, da podnesu prijavu za izbor subjekata kojima će Vlada Kantona finansirati osnovne troškove izlaganja na 20. Generalnom BH sajmu ZEPS 2013, koji će se održati u Zenici od 01. do 05. oktobra 2013. godine.

2. Osnovni troškovi izlaganja podrazumijevaju:
• unutrašnji prostor sa osnovnom oprmom,
• tabla sa natpisom firme,
• troškovi prijave,
• upis u Sajamski vodič,
• dvije akreditacije.

3. Izbor privrednih subjekata obavit će Komisija Ministarstva, a osnovni kriteriji su:
• da privredni subjekt ima prepoznatljiv finalni proizvod,
• da su uredno izmireni porezi i doprinosi,
• da do sada nije izlagao na sajmovima ZEPS-a.

4. Uz prijavu privredni subjekti su obavezni dostaviti original ili ovjerene kopije slijedećih dokumenata:
• Uvjerenje nadležnih organa o uredno izmirenim porezima i doprinosima (ne starije od 60 dana)
• Prospektni materijal, crtež ili fotografiju proizvoda.

5. Inovatori su uz prijavu obavezni dostaviti dokument o nedvosmislenoj inovaciji ili patentu (original ili ovjerenu kopiju).

6. Prijave na ovaj poziv primat će se sedam dana od dana objavljivanja, nakon čega će izabrani subjekti biti obaviješteni.

7. U slučaju da se ne prijavi dovoljan broj zainteresovanih subjekata izbor će se vršiti i Pozivnim putem.

8. Prijave za izbor dostaviti na adresu:
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za privredu /Komisija za izbor izlagača na sajmu ZEPS/
Kučukovići, br. 2, 72 000 Zenica

9. U slučaju eventualnih promjena podnosioci zahtjeva će biti blagovremeno obaviješteni.

Sve detaljne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu za privredu, tel:405-703, 406-159, fax 404-506, e-mail:min.privreda@zdk.ba, http://www.zdk.ba ili u BSC-u Zeničko-dobojskog kantona, tel.032/449-924 i 449-925.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA-DOBOJ CANTON
MINISTRY OF ECONOMY