Raspored potpisivanja ugovora - grant sredstva FMRPO 2014.
Objavljeno: 10.12.2014 09:40
Potpisivaje Ugovora sa budućim korisnicima poticajnih sredstava FMRPO za 2014. godinu, će se obaviti u prostorijama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta /hotel „ERO“ /ulica dr. Ante Starčevića b.b. u Mostaru prema slijedećem rasporedu:


11.12.2014. godine

1.Bosansko-podrinjski kanton/županija 10:00 h
2.Kanton/Županija Sarajevo 10:00
3.Srednjo-bosanski kanton/županija 11:00
4.Zeničko-dobojski kanton/županija 12:00
5.Tuzlanski kanton/županija 13:00


12.12.2014. godine

1.Hercegovačko-neretvanski kanton/županija 9:30
2.Zapadno-hercegovački kanton/županija 10:30
3.Kanton/županija 10 10:30
4.Unsko-sanski kanton/županija 12:00
5.Posavski kanton/županija 13:00


NAPOMENA:
PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA SA SOBOM OBAVEZNO PONIJETI:
- LIČNU KARTU
- PEČAT FIRME
- ID BROJ /BROJ PORESKE REGISTRACIJE – radi provjere/
- BROJ ŽIRO RAČUNA NA KOJI ĆE SE UPLATITI SREDSTVA

Ukoliko direktor ili vlasnik ne budu mogli doći (budu spriječeni), osoba koja dođe na potpisivanje ugovora mora imati ovlaštenje za potpisivanje ugovora /punomoć/ ovjerenu od strane nadležnog organa.
Sa učenicima koji treba da potpišu ugovore o stipendiranju treba da dođu njihovi roditelji ili staratelji.
Za projekat br.7. (stari zanati), ukoliko su navedena dva suvlasnika, u tom slučaju treba da dođu oba suvlasnika ili jedan suvlasnika sa punomoći od drugog suvlasnika obrta.