NAJAVA RADIONICE "UNAPRJEĐENJE OBRTNIČKOG SISTEMA U F BIH"
Objavljeno: 24.03.2015 08:24
Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine, u suradnji sa kantonalnim obrtničkim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Hrvatskom obrtničkom komorom, u subotu 28. 3 .2015. godine, u hotelu Maršal na Bjelašnici, organizuje Radionicu na temu „Unaprjeđenje obrtničkog sistema u Federaciji BiH“ s početkom u 10:00 sati.

Procjene govore da je položaj obrtništva, u uvjetima privredne krize, dosegnuo vrhunac, u čemu prednjačimo od prosjeka evropskih tranzicijskih zemalja. Cilj radionice bi trebao biti sistametizirano i koordinirano uključivanje obrtnika u donošenje krucijalnih odluka po pitanju poslovanja obrta u FBiH, a očekivani rezultati u ovom djelu radionice ravnomjerno uključivanje obrtničkog sistema u donošenje odluka po pitanju obrtništva u institucijama FBiH, te upoznavanje javnosti o položaju obrtnika.

Zbog posljedica međunarodne krize i recesije obrtništvo u Fedeaciji Bosne i Hercegovine se našlo pod nemogućim i neodrživim pritiskom, poplave i klizišta u 2014. godini dodatno su razorili obrtnike i doveli ih do ruba egzistencije. Jedan od najvećih problema za rad obrtnika je i neprepoznavanje važnosti ovog sektora. Nužnost održavanja Radionice s ovom tematikom je prepoznata od strane obrtnika i obrtničkog sistema kao takva nužno potrebna.

Okrugli sto bi trebao utvrditi smjernice za kreiranje politika koje će na adekvatan način potaknuti stvaranje novih i unaprijeđenje postojećih obrta, te ih zaštititi od „različitih anomalija“ kao i podizanje svijesti kod relevantnih aktera o značaju ovog sektora.


Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa kantonalnim obrtničkim komorama će i u budućnosti nastaviti preduzimati mjere s ciljem unapređenja obrtništva i stvaranja povoljnih uslova za njegovo djelovanje i razvijanje.