POZIV OBRTNICIMA ZA IZLAZAK NA ZEPS 2016. UZ POPUST
Objavljeno: 21.06.2016 12:08
Povodom dugogodišnjie dobre poslovne saradnje Obrtničke komore ZE-DO kantona i organizatora ZEPS-a pozivaju se obrtnici da kao članovi Komore za ovogodišnji nastup ostvare dodatni popust.
Ostvarujući dobru i korektnu saradnju na nastupima Komore na ZEPS-u gdje svake godine Komora omogući i obrtnicima nastup na svome štandu, ove godine od DD POSLOVNI SISTEM RMK - kao organizator data je mogućnost obrtnicima da ostvare dodatni popust za izlaganje.
Sajamski prostor može biti:
- vanjski
- samostalni mali objekat 25m2
- unutrašnji prostor neopremljen
- unutrašnji prostor sa osnovnim uređenjem
- unutrašnji prostor po zahtjevu izlagača

Za dobijanje dodatnog popusta za izlazak na ZEPS i ostala pitanja kontaktirati OBRTNIČKU KOMORU ZE-DO KANTONA
Tel. 032 246-227