U pripremi Prednacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
Objavljeno: 19.07.2016 10:19


Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine na čelu s predsjednikom Mensurom Bektićem, te predsjednicima i predstavnicima obrtničkih komora županija/kantona sastali su se u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na poziv ministra Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić. Pored obrtništva na sastanku su prisustvovali i predstavnici Grupacije Svjetske banke / Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation – IFC), predstavnici Ministarstva turizma FBiH, predstavnici Ministarstva trgovine FBiH. Na sastanku se razgovaralo o pripremi prednacrta Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.


Primjenom važećeg Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (Službene novine Federacije BiH, br: 35/09 i 42/11) uočeni su određeni nedostaci koji otežavaju poslovanje obrtnika i narušavaju transparentnost obavljanja djelatnosti. Obrtni registar predviđen ovim Zakonom nije funkcionalan, te s tim u vezi ne pruža dovoljno informacija o ovom obliku poslovanja.


Istaknut je problem odgovornosti obrtnika vlastitom imovinom, nepostojanje obrtnica, nemogućnosti uvoza repromaterijala te izvoza gotovih proizvoda, nemogućnosti odbijanja rashoda od prihoda, dnevnica, toplog obroka, edukacija obrtnika..., problematika registracije djelatnosti koja se istodobno bavi i servisom i prodajom (traženje dvije registracije na temelju dvaju zakona), neprovođenje majstorskih ispita, korištenje prava na bolovanje u obrtništvu, rad na crno i ini problemi koje novi zakon treba i mora riješiti. Iz obrtničkog sustava su poručili kako očekuju:

Zakon po mjeri obrtika i obrtničkog sustava,Primjenjiv i praktičan,Olakšavajući i stimulativanPotpuna zaštita obrta kao djelatnostiFederaciji Bosne i Hercegovine je potreban moderam proeuropski zakon o obrtnu i srodnim djlatnostima nominiran prije svega od strane obrtnika i obrtničkog sustava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo jakim komorskim sustavom temeljenim na zakonskim osnovama može se osigurati stabilnost i prosperitet obrtnika.