OBAVIJEST
Objavljeno: 23.02.2017 11:51

Pozivamo obrtnike sa područja ZE-DO Kantona da do 28.02.2017. putem poziva Tel. Obrtnička komore ZE-DO Kantona 032 246-227 iskažu interes za korištenje usluga BIHAMKA i članstvo u istom preko Komore.
U dole navedenoj tabeli daju se redovne cijene i cijene koje bi imali članovi obrtničkih komora.