REAKCIJA OK FBIH NA PREDNACRTE ZAKONA O DOPRINOSIMA I ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
Objavljeno: 14.03.2017 12:52

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine je stručno-poslovna organizacija obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti koja je osnovana radi usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa članova Komore. Komora zastupa i predstavlja obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti pred federalnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Obrtnička komora Federacije BiH je zajedno s OK Zeničkodobojskog kantona, OK Sarajevskog kantona i OK Posavske županije je sagledala radnu verziju Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak FBiH, te se iz razloga posljedica na obrt i obrtništvo mora oglasiti prije upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Navedeni Zakoni su u fazi izrade i njihovo donošenje se očekuje u tekućoj godini. Obrtnička komora FBiH odavno ukazuje na trend zatvaranja obrtničkih radnji, a primjenom rješenja ponuđenih u radnim verzijama navedenih zakona došlo bi do dodatnog smanjenja broja obrta.

Sagledavajući radne verzije nema nikakvih naznaka rasterećenja realnog sektora niti opredjeljenja iz reformske ekonomske agende na čije proveđenje su se obavezali svi nivoi vlasti u BiH. Iz razloga nastavka nepovoljnog poslovnog ambijenta za obrtništvo Komora je primorana sagledavajući zakonske prijedloge koji su najviše na štetu obrta reagirati i zaštititi obrtnika i obrtništvo.

Obrtnička komora FBiH duži niz godina iznosi problem osnovica za obračun doprinosa obrtnika koje su veće nego za direktore kompanija i nemogućnost isplate neto plate, toplog obroka, regresa, troškova edukacije i sl. a problem se ignoriše.


Tako su i za 2017.godinu objavljene Osnovice za obračun doprinosa za 2017.god. koje su ponovo veće u odnosu na prethodnu godinu, pa se s pravom postavlja pitanje stimulansa i pravljenja ambijenta za rad.
Mi svojim primjedbama tražimo da se ispravi dugogodišnja praksa diskriminiranja obrta većim osnovicama za doprinos od ostalih uposlenika u FBiH, a tek onda se baziramo na novine koje donose novi zakoni.


Na temelju iznesenog predlažemo slijedeće izmjene i dopune:Primjedbe na prednacrt Zakona o porezu na dohodak:– u Članu 12 stavu 1 na kraju dodati “10%”. Tačku a) i b) brisati.


– Član 22 tačka 5 pod e) iza riječi zaposlenicima dodati riječ “i vlasnicima”


– Član 27 stav 1 pod tačkom b) iznos od 50KM zamijeniti iznosom od 30,00KM (kao što je sada)


– Član 41 u stavu 2 brisati “samostalnih računovođa”


*iz razloga što se u Klasifikaciji djelatnosti sa računovođama nalaze i knjigovođe, lica sa srednjom stručnom spremom, koja se znači ne mogu svrstavati u navedenu skupinu.


Takođe je od strane Saveza računovođa svake godine edukacija u zvanje “certificirani računonovodstveni tehničar” znači zanimanje sa srednjom spremom koji registruju knjigovodstveni servis i vode samo obrtnike.

– Član 45 u Stavu 1 lični odbitak u visini od “8 400,00KM” je predpostavljamo greška, treba da stoji iznos od 9 600,00KM

Generalni stav za kaznene odredbe da su novčane kazne za obrtnike previsoke i da nisu u skladu sa prihodima koje ostvaruju.


Mišljenja smo da će takve kaznene odredbe tjerati obrtnike na zatvaranje radnji, a što je i trenutno previsok trend.


Primjedbe na prednacrt Zakona o doprinosima:

– Član 17 stav 3) brisati


stav 5) brisati


u stavu 8 iza riječi direktora dodati riječ “i vlasnika”.– Član 23 u stavu 4 brisati tačku a) i b)– Član 41 stav 2 iza riječi osnovice brisati nastavak teksta,


stav 4 brisati

Takođe i u ovom prednacrtu Zakona kaznene odredbe su destimulativne u tolikoj mjeri da će novčane kazne buditi strah za privatni biznis.