JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2017. GODINU
Objavljeno: 04.04.2017 11:29

Na osnovu tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/17) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2017. GODINU

Više informacija o Javnon konkursu možete pročitati na linku ispod: http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-sredstva-2017/
javni