PONOVNI JAVNI POZIV
Objavljeno: 25.04.2017 13:24
Na osnovu člana 91. stav 2. i 3. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službeni novine Federacije BiH", br. 35/09 , 42/11) kao i na osnovu stav 1 i 2 člana 2, član 10 i član 11.
Pravilnika o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama FBiH ("Službene novine FBiH", br. 15/15) Obrtnička komora Zeničko-Dobojskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV

Pozivaju se obrtnici-fizička lica registrovani za obavljanje obrtničkih ili srodnih djelatnosti sa područja ZE-DO Kantona da dostave prijave za izbor u Skupštinu Obrtničke komore ZE-DO kantona Zenica.

Prijave treba da sadrže slijedeće podatke:
-ime i prezime obrtnika,
-zanimanje,
-adresu stanovanja, adresu obrta/srodne djelatnosti i
-kontakt telefon ili e-mail

Poziv ostaje otvoren do 05.05.2017.god.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 032246227 i 063950892 kao i na e-mail obrtnici@yahoo.co.uk

KOORDINATOR IZBORNE KOMISIJE

Admir Mehmedović