Kreditna linija za obrtnike u FBiH kod BBI banke
Objavljeno: 29.09.2017 11:34

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine i BBI banka potpisale su sporazum o povoljnijim stopama financiranja obrtnika u Federaciji BiH; "Ovo je jedan od projekata koji je od značaja za obrtnike jer im otvaramo mogućnost da dobiju povoljna financijska sredstva", kazao je direktor Bukvić

Više na linkovima ispod:

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/ekonomija-i-finansije/povoljnije-stope-finansiranja-za-obrtnike-u-bbi-banci

https://www.youtube.com/watch?v=sJ5whO79MhA VIDEO