OBAVJEŠTENJE OBRTNICIMA U VEZI PRIJAVE KOMUNALNE TAKSE NA ISTKNUTU FIRMU
Objavljeno: 27.12.2018 12:18

Inicijativom Obrtničke Komore ZE-DO kantona izvršena je izmjena Odluke o komunalnim taksama Grada Zenice i to na način da obrtnici koji u jednom poslovnom prostoru djelatnost obavljaju sa dva Rješenja (osnovno i dopunsko ili dodatno) i koji su do sada morali vršiti prijavu i uplatu takse na istaknutu firmu po svakom Rješenju od 01.01.2019.godine vrše prijavu i uplatu takse na firmu SAMO PO JEDNOM RJEŠENJU ZA RAD.