Obrtnici apeliraju na donošenje hitnih mjera za ublažavanje krize
Objavljeno: 23.03.2020 13:15

Obrtnici apeliraju na donošenje hitnih mjera za ublažavanje krize

Zbog širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama te utjecajima novonastale situacije na obrtništvo i privredu Obrtnička komora Federacije zajedno s kantonalnim obrtničkim komorama predlaže i apelira na nositelje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da donesu set hitnih mjera za ublažavanje krize u obrtništvu i privredi.

Obrtnička komora Federacije donijela je Zaključke te apelira na nositelje vlasti na svim razinama da se ozbiljno pristupi pored zdravstvenih i sigurnosnih mjera i djelu koji bi obuhvatio privredne mjere.


1. Donošenje Odluke o proglašenju vanrednih okolnosti na nivou države BiH.

2. Formiranje posebnog fonda koji bi se financiranog institucionalnim sredstvima i sredstvima međunarodnih institucija i organizacija, a u svrhu sufinanciranja troškova radnika na bolovanjima i samoizolacije.

3. Donošenje Odluke o odgodi plaćanja direktnih i indirektnih poreza obrtnicima i privrdnicima direktno pogođenim krizom do okončanja iste.

4. Donošenje Odluke o odgodi, reprogramu na plaćanje kredita obrtničkim i privrednim subjektima i njihovim radnicima iz područja pogođenih pandemijom, kao i planiranje subvencije kamata nastalih za vrijeme pandemije, te osigurati buduće nove linije kreditnih aranžmana pod povoljnim uvjetima.

5. Donošenje Odluke o oslobađanju obrtnika i privrednika plaćanja doprinosa za vrijme trajanja pandemije.

6. Donošenje Odluke o oslobađamju plaćanja zakupnima na poslovne prostore i javne površine u vlasništvu javnih poduzeća, lokalnih, kantonalnih i federalnih organa, a koje koriste obrtnici temeljem ugovorenog odnosa do prestanka pandemije.

7. Omogućiti obrtnicima rad u skladu s novonastalim situacijama.