USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA NOVIM ZAKONOM O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

Obavještavaju se svi obrtnici da su obavezni izvršiti usklađivanje poslovanja sa Novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine FBiH” broj75/21) Usklađivanje se vrši u nadležnoj gradskoj-općinskoj službi na tipskom obrascu koji se može preuzeti ovdje za grad Zenicu. Neophodni dokumenti za usklađivanje su: 1.Rješenje o osnivanju obrta 2.Kopija lične karte 3.Potvrda o prebivalištima […]

Objavljene izmjene Pravilnika o porezu na dohodak, omogućena isplata jednokratne pomoći radnicima bez poreza u visini od 1.080,00 KM

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 57/22 od 20.07.2022. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Izmjenama Pravilnika stvoreni su uslovi za neoporezivu isplatu 1.080 KM pomoći radnicima, shodno članu 19. Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/22). Nadalje, smanjeno je i porezno […]

Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti i Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti.

U “Službenim novinama Federacije Bosne I Hercegovine”, broj 53/22 od 06.07.2022. godine objavljeni su Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti i Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtnićkih i srodnih djelatnosti. Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički i drugi uslovi za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, koji se […]

SKUPŠTINA DONIJELA ODLUKU
O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se svi obrtnici da su u skladu sa Novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima koji je stupio na snagu 30.09.2021.god. obavezni da u roku od godinu dana tj. do 30.09.2022.god. izvrše usklađivanje svoga odobrenja za rad sa odredbama Novog zakona u nadležnoj općinskoj službi.

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA GODIŠNJE SKUPŠTINE OK ZDK

Dana 04.06.2022.god. u hotelu “Zenica” u Zenici održana je redovna izvještajna godišnja Skupština. Dnevni red je: Usvajanje zapisnika za prethodne sjednice Izvještaj o radu za 2021.god.i finansijski izvještaj za 2021.god. Prijedlog plana i programa za 2022.god. Finansijski plan za 2022.god. Usklađivanje akata sa novim Zakonom o obrtu Razno

ODLUKA O USKLAĐIVANJU
previous arrow
next arrow
Slider