OBRTNIČKA KOMORA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
UL.Mehmedalije Tarabara 15, Zenica
Tel/Fax:032/246-227
Email: obrtnici@yahoo.co.uk

Na osnovu čl.91.stav 3. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.35/9 i 42/11) a u vezi sa čl. 1, čl. 10 i čl. 11 Pravilnika o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i OK FbiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, 15/15) Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

JAVNI POZIV
Pozivaju se obrtnici, lica koja obavljaju srodne djelatnosti i pravna lica (trgovačka i privredna društva) sa područja Zeničko-dobojskog kantona da dostave prijave za izbor u Skupštinu Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona.

Prijave trebaju da sadrže sljedeće podatke:
-ime i prezime obrtnika,
-zanimanje, adresu stanovanja,
-naziv obrta ili srodne djelatnosti sa adresom i
-kontakt telefon ili email
Pravna lica dostavljaju izvod iz sudskog registra i ime i prezime lica koji će predstavljati društvo u Skupštini.

Poziv ostaje otvoren 30 dana od objave na web stranici Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona i oglasnoj ploči Komore.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 032 246-227, 061/926-567 i na email adresi: obrtnici@yahoo.co.uk.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *