POZIV ČLANOVIMA SKUPŠTINE ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA IZMJENU STATUTA KOMORE

Dana 17.05.2022.god. na sjednici UO donešena je Odluka o usklađivanju akata Komore sa novim zakonom o obrtu. Molimo Vas da sve svoje primjedbe i prijedloge za izmjenu postojećeg Statuta dostavite Komori kako bi blagovremeno bili ugrađeni u Prijedlog Statuta i dostavljen kao materijal za sjednicu Skupštine. Novi, isti ili izmijenjeni Statut zavisno od Vaših primjedbi […]

ODRŽANA SJEDNICA UO

Dana 17.05.2022.god sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Komore održana sjednica UO sa slijedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Izvještaj o radu za 2021.god. i finansijski izvještaj za 2021.god. Prijedlog plana i programa za 2022.god. Finansijski plan za 2022.god. Održavanje redovne sjednice Skupštine Usklađivanje akata sa novim Zakonom o obrtu Razno