Dana 17.05.2022.god sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Komore održana sjednica UO sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Izvještaj o radu za 2021.god. i finansijski izvještaj za 2021.god.
  3. Prijedlog plana i programa za 2022.god.
  4. Finansijski plan za 2022.god.
  5. Održavanje redovne sjednice Skupštine
  6. Usklađivanje akata sa novim Zakonom o obrtu
  7. Razno

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *