O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se svi obrtnici da su u skladu sa Novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima koji je stupio na snagu 30.09.2021.god. obavezni da u roku od godinu dana tj. do 30.09.2022.god. izvrše usklađivanje svoga odobrenja za rad sa odredbama Novog zakona u nadležnoj općinskoj službi.

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA GODIŠNJE SKUPŠTINE OK ZDK

Dana 04.06.2022.god. u hotelu “Zenica” u Zenici održana je redovna izvještajna godišnja Skupština. Dnevni red je: Usvajanje zapisnika za prethodne sjednice Izvještaj o radu za 2021.god.i finansijski izvještaj za 2021.god. Prijedlog plana i programa za 2022.god. Finansijski plan za 2022.god. Usklađivanje akata sa novim Zakonom o obrtu Razno