POZIV OBRTNICIMA NA EDUKACIJU ZA MENTORA PRAKTIČNE NASTAVE

Pozivamo Vas na obuku za mentore-lica zaduženih za obavljanje praktične nastave učenika u poslovnom subjektu, a koju organizuje Privredna komora Zeničko dobojskog kantona, a uz podršku European Bank for reconstruction and Development, u okviru projekta “Proširenje EBRD-ove inicijative mladih privatnog sektora na Bosnu i Hercegovinu”. Trodnevna obuka će se održati u Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona, […]