Obrtnička komora Zeničko-dobojskog kantona je osnovana Odlukom Osnivačke Skupštine Obrtničke komore Ze-do kantona 23.12.2004. godine s ciljem zastupanja interesa svih obrtnika i lica koja obavljaju srodnu djelatnost na području Ze-do kantona.

Komora djeluje na području 12 općina: Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče.

Članovi Obrtničke komore Kantona postaju obrtnici i lica koja obavljaju srodnu djelatnost na području Kantona danom upisa u Obrtni registar.

Komora je: Samostalna, Nevladina, Javno-pravna i Stručno-poslovna organizacija.

Misija i ciljevi Komore su:

– unapređuje obrt i srodne djelatnosti;
– informiranje javnosti o obrtu i obrtništvu;
– podupire interese članova Obrtničke komore Kantona i brine se o pravednom izjednačavanju njihovih interesa i interesa njihovih udruženja;
– poticaj i orgnaizovanje nastupa svojih članova na sajmovima u zemlji i inostranstvu;
– surađivanje s organima izvršne i zakonodavne vlasti;
– zastupanje interese svojih članova pred tijelima kantonalne i državne uprave prilikom donošenja propisa od interesa za svoje članove;
– davanje primjedbi i prijedloga organima izvršne i zakonodavne vlasti kod donošenja propisa od interesa za obrtništvo, a naručito:
– sudjelovanje u radu radnih tijela kod izrade zakonodavnih prijedloga,
– davanje mišljenja, primjedbi te prijedloga zakona i podzakonskih akata,
– upućivanje incijative za izmjenu postojećih zakona i podzakonskih akata;
– obavljnje poslova iz oblasti obrazovanja:
– osnivanje Komisije za potrebe obrazovanja i osposobljavanja,
– praćenje ispita iz nadležnosti Komore,
– izdavanje Uvjerenja o završenom stručnom ispitu,
– donošenje Pravilnika za polaganje ispita za stručno osposobljavanje uz suglasnost Ministarstva za privredu Kantona;
– osnivanje Suda časti;
– osnivanje Arbitražno vijeće;
– osnivanje fonda uzajavne pomoći;
– izdaje odgovarajuća uvjerenja, potvrde i mišljenja;
vođenje evidenciju o obrtu i srodnim djelatnostima na svom području;
– podsticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja te poslovnog morala;
– pružanje pomoći svojim članovima prilikom osnivanja i u toku obavljanja djelatnosti;
– iniciranje i osnivanje tehnoloških parkova, inkubatora i zanatskih centara;
– pružanje savjete za pravna, knjigovodstvena i druga pitanja članovima Obrtničke komore Kantona;
– predstavlja članove Obrtničke komore Kantona na sajmovima u zemlji i inostranstvu;
– organiziranje seminara i stručnih predavanja;
– obavlja i druge poslove vezane za provođenje odredbi Statuta.