POZIV ČLANOVIMA SKUPŠTINE ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA IZMJENU STATUTA KOMORE

Dana 17.05.2022.god. na sjednici UO donešena je Odluka o usklađivanju akata Komore sa novim zakonom o obrtu. Molimo Vas da sve svoje primjedbe i prijedloge za izmjenu postojećeg Statuta dostavite Komori kako bi blagovremeno bili ugrađeni u Prijedlog Statuta i dostavljen kao materijal za sjednicu Skupštine. Novi, isti ili izmijenjeni Statut zavisno od Vaših primjedbi […]

ODRŽANA SJEDNICA UO

Dana 17.05.2022.god sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Komore održana sjednica UO sa slijedećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Izvještaj o radu za 2021.god. i finansijski izvještaj za 2021.god. Prijedlog plana i programa za 2022.god. Finansijski plan za 2022.god. Održavanje redovne sjednice Skupštine Usklađivanje akata sa novim Zakonom o obrtu Razno

IZBORNE AKTIVNOSTI U 2021.god.

OBRTNIČKA KOMORA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONAUL.Mehmedalije Tarabara 15, ZenicaTel/Fax:032/246-227Email: obrtnici@yahoo.co.uk Na osnovu čl.91.stav 3. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.35/9 i 42/11) a u vezi sa čl. 1, čl. 10 i čl. 11 Pravilnika o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i OK FbiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, […]

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Dana 19.03.2021.god održana sjednica Upravnog odbora sa dnevnim redom:1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice2. Izvještaj o radu za 2019.god. i 2020.god.3. Prijedlog plana i programa za 2021.god.4. Finansijski plan za 2021.god.5. Održavanje redovne i izborne Skupštine6. .Aktivnosti na problematici osnovica za obračun doprinosa; povećanje osnovica za 2021.god.7. Razno

ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Dana 19.03.2021.god održana sjednica Nadzornog odbora sa dnevnim redom:1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice2. Izvještaj o radu za 2019.god. i 2020.god.3. Prijedlog plana i programa za 2021.god.4. Finansijski plan za 2021.god.5. Održavanje redovne i izborne Skupštine6. .Aktivnosti na problematici osnovica za obračun doprinosa; povećanje osnovica za 2021.god.7. Razno

OBAVIJEST U VEZI TAKSE NA FIRMU

Dana 30.12.2020.god. prema svim općinama ZE-DO kantona upućena je Inicijativa – zahtjev za ukidanje Takse na firmu za 2021 godinu ili njeno umanjenje za 50%.Inicijativa je proizašla iz sagledavanja teškoće poslovanja obrtnika koja je pogoršana od marta 2020 godine pojavom pandemoije COVID-19 i čiji kraj se predviđa tek 2022 godine.S obzirom da postoje obrtnici koji […]